Pravidla České asociace online šipek – v01

1. Obecné informace

a) Název organizace: Česká asociace online šipek, z.s., L 12889 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem; IČ 097 56 248 (dále jen ČAOŠ), číslo účtu: 3201155002/5500.
b) Účelem ČAOŠ je sdružovat příznivce online šipkového sportu a vytvářet podmínky pro organizování turnajů a soutěží na území České republiky a pro spolupráci s jinými sportovními organizacemi v České republice i v mezinárodním měřítku.
c) Cílem ČAOŠ je usilovat o rozvoj, propagaci a posílení postavení online šipkového sportu v České republice
d) ČAOŠ zajišťuje veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu, přímo pak v oblasti online šipkového sportu
e) Členem ČAOŠ se může stát kdokoliv. Neuzavíráme se světu, ale předpokládáme, že 95 % členů bude z České republiky a Slovenska.
f) Pro členství v ČAOŠ je nutné vyplnit a odeslat přihlašovací formulář, který najdete na www.ticketstream.cz. Rok 2021 je osvobozen od členských příspěvků.
g) Z každého turnaje ČAOŠ půjde 10 % ze startovného do nově založeného Charitativního fondu online šipkařů. Prostředky, které se v něm nashromáždí, budou pravidelně pomáhat těm fanouškům šipek, kterým život naložil víc, než nám ostatním.
h) Pro sezónu 2021 je juniorská kategorie určena pro hráči a hráčky, kteří jsou narození v roce 2003 a mladší.

2. Organizace turnajů

a) Turnaje jsou organizovány a řízeny pouze rozhodčími uvedenými u konkrétních turnajů.
b) Upozornění na hrací dny budou přístupná ve facebookové skupině Šipky online.

3. Podmínky přihlášení do turnaje

a) Přihlásit se může každý člen ČAOŠ.
b) Kdokoliv, kdo se účastní turnajů, souhlasí se zde uvedenými pravidly.
c) Přihlášení do turnajů bude přes svazový web www.caos.cz.
d) Hrací místo musí být v platnými pravidly šipkového sportu, tj. odhodová čára musí být pevně vyznačena s rovinou lícní strany terče ve vzdálenosti 2,37 m od této roviny. Nejkratší vzdálenost od středu terče k odhodové čáře (úhlopříčka) je 2,93 m. Terč musí být připevněn tak, že výška kolmo od podlahy do středu terče je 1,73 m.
e) Jsou povoleny steelové i softové terče. U softového nebudou povoleny žádné terče, které nesplňují předepsané rozměry (třídírkové atd.). Použít se mohou pouze stroje, které mají rozměry schválené pro softové soutěže.
f) Hráč nemusí být členem facebookové skupiny Šipky online. Vzhledem k tomu, že v této skupině budou zveřejňovány informace o jednotlivých zápasech, doporučujeme se členem skupiny stát.
g) Hráči svým přihlášením souhlasí s možností streamování svého zápasu na veřejných sítích, případně v TV
h) Při streamovaných zápasech, nebo při zápasech přenášených v TV, ve kterých je tzv. půlený obraz (polovina obrazovky na terč, druhá polovina na hráče) jsou hráči povinni dodržovat ústrojovou kázeň. Na požádání pořadatele turnaje jsou povinni si na konkrétní místo na dresu umístit (nalepit) samolepku s logem sponzora turnaje, kterou obdrží od pořadatele turnaje.
i) Pokud v některé kategorii bude méně než 5 přihlášených, nebude se tato kategorie hrát. Pokud by se jednalo o kategorii žen, nebo juniorek, bude přihlášeným hráčkám nabídnuta možnost hrát s muži, případně juniory. Pokud nebudou chtít této možnosti využít, bude jim vráceno startovné.

4. Formát turnajů OPEN

a) Turnaje OPEN může hrát 8-32 hráčů. Pokud je přihlášených méně než 8, turnaj se neodehraje a hráčům bude nabídnuto buď vrácení startovného, nebo přesunutí startovného do jiného, už naplánovaného turnaje.
Turnaje pořádají vyškolení organizátoři z řad členů ČAOŠ.
Povolené druhy her: 501DO.
Losování je bez nasazení. Organizátor je zároveň rozhodčím turnaje. Organizátor může zároveň turnaj i hrát, ale jeho účast v turnaji by neměla mít vliv na hladký průběh turnaje.
Formát záleží na pořadateli (skupiny + KO, DKO, počet vítězných legů atd.). Turnaje mohou být jednodenní i vícedenní, opět záleží na pořadateli. Každý, kdo bude chtít uspořádat OPEN, pošle svůj požadavek na pořádání e-mailem na adresu pavel.korda@caos.cz. Přihlášení probíhá přes svazový web.
Startovné do turnaje je 50 Kč, nebo 100 Kč.
Turnaje se nemohou zúčastnit hráči z TOP 70 (je povolená jediná výjimka – pokud se hráč v např. úterý přihlásí na středeční OPEN turnaj a v úterý se mu v jiném OPEN turnaji povede získat tolik Prize Money, že poskočí na 70 a lepší místo, může středeční turnaj ještě odehrát).
Prize Money se rozdělují dle tabulky na stránce
Prize Money.
b) Získané Prize Money z turnajů OPEN se bude počítat do celkového žebříčku ČAOŠ.
Do žebříčku se budou počítat 4 nejlepší výsledky za kalendářní měsíc. Pokud bude mít hráč získané Prize Money i z kategorie MASTERS, počítají se mu do celkového žebříčku ČAOŠ pouze 4 nejvyšší výsledky z obou kategorií dohromady.
Pokud se hraje formát, který obsahuje skupinovou fázi, je početní složení a postupující do KO následující:
c) OPEN turnaje 8-12 hráčů – 2 skupiny, hráči na pozicích 1 až 4 postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 8 hráči.
d) OPEN turnaje 13-20 hráčů – 4 skupiny, hráči na pozicích 1 a 2 postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 8 hráčů.
e) OPEN turnaje 21-24 hráčů – 4 skupiny, hráči na pozicích 1 až 4 postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 16 hráčů.
f) OPEN turnaje 25-32 hráčů – 8 skupin, hráči na pozicích 1 a 2 postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 16 hráčů.

5. Formát turnajů MASTERS

a) Turnaje MASTERS může hrát 8-32 hráčů. Turnaje se mohou zúčastnit všichni členové ČAOŠ.
Pokud je přihlášených méně než 8, turnaj se neodehraje a hráčům bude nabídnuto buď vrácení startovného, nebo přesunutí startovného do jiného, už naplánovaného turnaje.
Turnaje pořádají vyškolení organizátoři z řad členů ČAOŠ.
Povolené druhy her: 501DO a 501DIDO.
Losování je bez nasazení. Organizátor je zároveň rozhodčím turnaje. Organizátor může zároveň turnaj i hrát, ale jeho účast v turnaji by neměla mít vliv na hladký průběh turnaje.
Formát záleží na pořadateli (skupiny + KO, KO, počet vítězných legů atd.). Turnaje mohou být jednodenní i vícedenní, opět záleží na pořadateli. Každý, kdo bude chtít uspořádat OPEN, pošle svůj požadavek na pořádání e-mailem na adresu pavel.korda@caos.cz. Přihlášení probíhá přes svazový web.
Startovné do turnaje je 50 Kč, nebo 100 Kč.
Prize Money se rozdělují dle tabulky na stránce Prize Money.
Získané Prize Money z turnajů MASTERS se bude počítat do:
b) celkového žebříčku ČAOŠ. Do tohoto žebříčku se budou počítat 4 nejlepší výsledky za kalendářní měsíc. Pokud bude mít hráč získané Prize Money i z kategorie OPEN, počítají se mu do celkového žebříčku ČAOŠ pouze 4 nejvyšší výsledky z obou kategorií dohromady.
c) do žebříčku ČAOŠ MASTERS. Do tohoto žebříčku se budou počítat 4 nejlepší výsledky z turnajů kategorie MASTERS za kalendářní měsíc. Začátkem listopadu se nejlepších 64 hráčů ze žebříčku ČAOŠ MASTERS kvalifikuje do MAJOR turnaje MASTERS Finals.
Pokud se hraje formát, který obsahuje skupinovou fázi, je početní složení a postupující do KO následující:
d) MASTERS turnaje 8-10 hráčů – 2 skupiny, hráči na pozicích 1 a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 4 hráči.
e) MASTERS turnaje 11-12 hráčů – 2 skupiny, hráči na pozicích 1 až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 8 hráči.
f) MASTERS turnaje 13-20 hráčů – 4 skupiny, hráči na pozicích 1 a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 8 hráčů.
g) MASTERS turnaje 21-24 hráčů – 4 skupiny, hráči na pozicích 1 až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 16 hráčů.
h) MASTERS turnaje 25-32 hráčů – 8 skupin, hráči na pozicích 1 a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 16 hráčů.

6. Formát turnajů MAJOR

a) MAJOR turnaje pro všechny členy organizovaný ČAOŠ. Nasazení podle žebříčku ČAOŠ. Turnaj začíná skupinovou fází. Následuje KO pavouk. Počty legů v KO pavouku budou upřesněny u každého jednotlivého turnaje. Přihlášení probíhá přes svazový web.
Prize Money se rozdělují dle tabulky na stránce Prize Money.
b) MAJOR turnaj do 8 hráčů/hráček – Fáze 1 – 1 skupina, pozice 1. až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 4 hráči/hráčky.
c) MAJOR turnaj 9 – 16 hráčů/hráček – Fáze 1 – 2 skupiny, pozice 1. až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 8 hráčů.
d) MAJOR turnaj 17 – 20 hráčů/hráček – Fáze 1 – 4 skupiny, pozice 1. a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 8 hráčů.
e) MAJOR turnaj 21 – 32 hráčů/hráček – Fáze 1 – 4 skupiny, pozice 1. až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 16 hráčů.
f) MAJOR turnaj 33 – 40 hráčů/hráček – Fáze 1 – 8 skupin, pozice 1. a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 16 hráčů.
g) MAJOR turnaj 41 – 64 hráčů/hráček – Fáze 1 – 8 skupin, pozice 1. až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 32 hráčů.
h) MAJOR turnaj 65 – 80 hráčů/hráček – Fáze 1 – 16 skupin, pozice 1. a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 32 hráčů.
i) MAJOR turnaj 81 – 128 hráčů/hráček – Fáze 1 – 16 skupin, pozice 1. až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 64 hráčů.
j) MAJOR turnaj 129 – 160 hráčů/hráček – Fáze 1 – 32 skupin, pozice 1. a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 64 hráčů.
k) MAJOR turnaj 161 – 256 hráčů/hráček – Fáze 1 – 32 skupin, pozice 1. až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 128 hráčů.
l) MAJOR turnaj 257 – 320 hráčů/hráček – Fáze 1 – 64 skupin, pozice 1. a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 128 hráčů.
m) MAJOR turnaj 321 – 512 hráčů/hráček – Fáze 1 – 64 skupin, pozice 1. až 4. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 256 hráčů.
n) MAJOR turnaj 513 a více hráčů/hráček – Fáze 1 – 128 skupin, pozice 1. a 2. postupují do KO pavouka; Fáze 2 – KO 256 hráčů.

7. Pravidla pro ČAOŠ ligu družstev

a) Soutěž týmů hrají tří až osmičlená družstva. Na soupisku je možné dopisovat hráče i v průběhu sezóny, nejpozději však do 16. 5. 2021.
b) Hraní jednotlivých zápasů se řídí pravidly ČAOŠ viz pravidla bod 8.
c) Rozdělení týmů do skupin naleznete na webu www.caos.cz ZDE. Hraje se jednokolově a každý jeden zápas se hraje na 3 VL.
d) Soupiska na Zápise o utkání (je ke stažení na stránce každé skupiny) musí být vyplněná před začátkem utkání a kapitáni ji ofotí a vzájemně si ji pošlou (Messenger, WhatsApp atd). Stejně tak po skončení zápasu oba kapitáni tu svou, kompletně vyplněnou podepíšou a vzájemně si ji pošlou. Elektronický formulář o utkání (najdete ho na webové stránce vaší skupiny) vyplňuje jen kapitán vítězného týmu. Elektronický formulář musí být odeslán včas, tj. do data kdy mohou být zápasy odehrány. Případné odkládání zápasů je možné pouze po dohodě s vedením soutěže. Odkládání zápasů ovšem platí pouze pro zápasy prvního až sedmého kola. Pro regulérnost soutěže se osmé a deváté kolo odehraje v daných termínech (jsou vypsány u každého kola).
e) Zápasy singlů se hrají 501DO. Zápasy čtyřher se hrají 701 Double In Double Out.
f) Než si domluvíte zápas, ujistěte se, že na místě kde budete hrát, je dostačující internetové připojení. Občas hrajete i nyní ve své herně a v zadních místnostnech, nebo v nižších patrech nemusí internet být v potřebné kvalitě a ovlivňuje to zápas. Myslete na to prosím dopředu, ať nezdržujete soupeře
g) Dopředu se s kapitánem soupeře domluvte, jak budete posílat obraz. Jestli přes Messenger, nebo přes Nakka, nebo jakkoliv jinak. A pokud se nějak domluvíte, tak to i dodržte.
h) Na odehrání zápasu stací jeden terč. Pokud ale hrajete všichni z týmu z jednoho hracího místa a pokud je to jen trochu možné, mějte prosím připravené 2-3 terče, aby se daly odehrát 2-3 zápasy najednou.
i) Všichni hráči, kteří hrají ligu týmů musí být členy facebookové skupiny Šipky online z důvodu snadnějšího hledání na Messengeru.
j) Během zápasu dodžujte pravidla slušného chování. Mějte na paměti, že v týmu soupeře může být i junior a zkuste trochu krotit slovník.
k) Střídání hráčů
Toto je modelový příklad jak by to mělo fungovat v případě, že jste domácí tým. U hostů je to úplně stejné, jen místo číslic jsou písmena a nejdou popořadě A, B ,C, ale zpřeházeně.
Soupiska
1. Sedlák
2. Písek
3. Barbořák
4. Chladil
5. Kubíček
6. Koudelka
7. Bašný
8. Smrček

1. část – 3x sigle:
1. Sedlák
2. Písek
3. Barbořák


2. část – 1x dvojice
1+2
Mohou hrát:
1. Sedlák + 2. Písek
Hrát mohou i všichni ostatní kromě Barbořáka, který už v první části hrál na pozici 3.
Pro příklad dáme, že vystřídáme a budou hrát 1. Chladil + 2. Kubíček

3. část – 3x single:
1. Může hrát Sedlák, nebo Chladil, nebo můžete nasadit Koudelku Bašného, nebo Smrčka. Naopak tady už nemůže hrát Písek, ani Barbořák, ani Kubíček, protože už dříve hráli na jiných pozicích (buď 2. nebo 3.). Pro příklad maximálního střídání bude hrát Koudelka.
2.
Může hrát Písek, nebo Kubíček, nebo můžete nasadit Bašného, nebo Smrčka. Naopak tady už nemůže hrát Sedlák, ani Barbořák, ani Chladil, ani Koudelka, protože už dříve hráli na jiných pozicích (buď 1. nebo 3.). Pro příklad maximálního střídání bude hrát Bašný.
3. Může hrát Barbořák, nebo můžete nasadit Smrčka. Naopak tady už ostatní hrát nemohou, protože už hráli buď na pozici 1. nebo na pozici 2. Pro příklad maximálního střídání bude hrát Smrček.

4. část – 1x dvojice
2+3
Mohou hrát:
Na pozici 2. – Písek, Kubíček, nebo Bašný
Na pozici 3. – Barbořák, nebo Smrček
Nemohou hrát Sedlák, ani Chladil, ani Koudelka, protože už dříve hráli na pozici 1.

5. část – 3x single
1. Můžou hrát – buď Sedlák, nebo Chladil, nebo Koudelka
2. Můžou hrát – buď Písek, nebo Kubíček, nebo Bašný
3. Můžou hrát – buď Barbořák, nebo Smrček

l) O pořadí v tabulce rozhoduje:
1. počet bodů (za výhru tým získá do tabulky jeden bod)
2. rozdíl +/- legů
3. vzájemný zápas
4. rozhoz na 9 šipek

k) Ze skupiny postupují 4 týmy do Play-off. Vítězové skupin postupují rovnou do třetího kola, týmy na druhém místě potoupují rovnu do druhého kola a týmy na 3. a 4. místech spolu hrají v prvním kole. Týmy na 5-10 místě spolu budou hrát Play-Out
l) Zápasy Play-off a Play-out mohou hrát pouze hráči, kteří v základních skupinách odehrají alespoň jeden zápas ve dvou různých kolech. Tohle pravidlo má dva důvody. První je ten, že si zahrají všichni na soupisce, protože předpokládám, že každý bude chtít hrát závěrečné rozhodující boje. Druhý je ten, že do ligy je přihlášeno velké množství velmi kvalitních hráčů a doufám, že tohle pravidlo je přivede do hry i v zápasech zákládní části a ne jen v Play-off, případně Play-out.
m) Termíny Play-off:
1. kolo (25. – 32. Místo) – 6. 9. – 12. 9. (hrají týmy na 3. a 4. místech po základní části)
2. kolo (17. – 24. místo) – 13. 9. – 19. 9 (hrají vítězové 1. kola proti týmům na 2. místech po základní části)
3. kolo (9. – 16. místo) – 20. 9. – 26. 9. (hrají vítězové 2. kola proti týmům na 1. místech po základní části)
Čtvrtfinále – 27. 9. – 3. 10.
Semifinále – 4. 10 – 10. 10.
Finále – 11. 10. – 17. 10.
n) Termíny Play-out:
Čtvrtfinále – 6. 9. – 12. 9. (utkají se týmy ze skupin A vs B, C vs D, E vs F, G vs H)
Semifinále – 13. 9. – 19. 9. (utkají se týmy A/B vs C/D, E/F vs G/H)
Finále – 20. 9. – 26. 9.
o) Prize Money:
Na Prize Money půjde 90 % startovného. Vybralo se 75 000 Kč, celkem se bude rozdělovat 67 500 Kč.
1. místo 24 300 Kč (1x)
2. místo 10 800 Kč (1x)
3.-4. místo 5 400 Kč (2x)
5.-8. místo 2 700 Kč (4x)
9.-16. místo 1 350 Kč (8x)

8. Zápasová pravidla

a) Zápas se uskuteční pomocí videohovoru přes Messenger (pokud jsou hráči ochotni vyměnit si svá telefonní čísla, lze použít také WhatsApp, Viber atd…) Skóre se zapisuje do internetové aplikace www.nakka.com. Pokud oba hráči mají účet na WebCamDarts, mohou použít také www.webcamdarts.com.
b) Kamera (webkamera/mobil) musí přenášet protihráči čistý obraz i zvuk.
c) Hráči musí kameru umístit tak, aby byl viditelný celý terč. Kamera z dálky je nedostačující, protože soupeř musí vidět terč po celou dobu zápasu. Doporučujeme kameru umístit lehce výš nad střed terče a trochu ji natočit. Důležité pro čistý obraz je i kvalitní osvětlení.
d) Až poté, co jsou oba soupeři spokojeni s nastavením kamer, může zápas začít.
e) Prosíme hráče, aby svému soupeři vytvořili klidné prostředí pro hru.
f) Pokud se v zápase objeví problémy, které nedokážete vyřešit sami, kontaktujte turnajové rozhodčí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
g) Protože u softových terčů se stává, že terč zapíše i vypadlou šipku a tím by byli hráči na sisálech znevýhodněni, bude platit pravidlo jako na steelech. Vypadlá šipka se nepočítá. Stejně tak, pokud trefíte šipku do D7 a terč vám napíše D16 počítá se samozřejmě D7. Vzhledem k tomu, že zápis legů a počítání bude přes www.nakka.com, nebo www.webcamdarts.com, neměl by to být problém.
h) O tom, který hráč do zápasu vstoupí rozhodne rozhoz na střed. Jako první bude na střed házet hráč, který je uveden v zápise o utkání nahoře/vlevo. Hodnoty rozhozu jsou: 50 – červený střed; 25 – zelený střed; mimo. Pokud oba hráči hodí stejnou hodnotu, hod na střed se opakuje v obráceném pořadí a to až do rozhodnutí.
i) Pokud se zápas dostane do rozhodujícího legu, začíná do něho hráč, který do celého zápasu začínal.
j) Po odhození tří šipek hráč nejprve zadá své skóre do aplikace a teprve poté vytáhne šipky z terče. Soupeř má tak dostatek času zkontrolovat nahlášené skóre. Po zasažení závěrečného dablu v každém legu si musí hráč od soupeře nechat schválit zavření a teprve poté zapíše zavření do aplikace a vytáhne šipky z terče.
k) Turnaje kategorie OPEN se mohou odehrát v jednom i více dnech, dle rozhodnutí organizátorů. Toto bude upřesněno u každého jednotlivého turnaje.
l) Turnaje kategorie MAJOR se začínají hrát ve skupinách. Na odehrání skupiny mají hráči předem určený počet dní, který bude upřesněn u každého jednotlivého turnaje. Hráči musí najít společný den a hodinu, která bude oběma vyhovovat.
l) Druhá fáze turnajů kategorie MAJOR se hraje systémem jednoduché KO. Na každý zápas KO mají hráči dva až tři dny dle rozpisu na KO pavoucích, ve kterých zápas musí být odehrán. Hráči musí najít společný den a hodinu, která bude oběma vyhovovat. V KO pavouku jsou doplněné datumy a časy do kdy musí být jednotlivá kola odehrány. Jsou to všechny datumy, u kterých je uvedený čas 23:59. Výjimku tvoří televizní zápasy, u kterých je uveden čas předpokládaného začátku zapasu. Ten se, kromě prvního zápasu večera, samozřejmě může posunout dopředu i dozadu, podle toho, jak budou odehrány předcházející zápasy.
m) Výsledky včetně statistik (ofocená obrazovka, nebo vyfocená mobilem se statistikami po skončení zápasu) musí být zaslány do skupinových Messengerových konverzací, ve kterých se budou hráči domlouvat na vzájemných zápasech. Ve druhé fázi KO pavouka posílejte výsledky včetně statistik (ofocená obrazovka, nebo vyfocená mobilem se statistikami po skončení zápasu) do Messengeru pavel.korda.58. K přiloženému výsledku připište, ze které části pavouka váš výsledek je (např. 1-64 atd.). Výsledky zasílá vítěz utkání.
n) Pokud se zápasy během těchto dnů neodehrají, hráč, který projevil větší iniciativu při domlouvání zápasu, postupuje do dalšího kola. Tohle rozhodnutí učiní turnajoví rozhodčí, kteří situaci vyhodnotí na základě doložených důkazů (streenshotů konverazací atd.).
o) Pokud nebudou mít organizátoři žádné informace o zápase včas (výsledek zápasu, informace o neodehrání atd.), bude zápas vyhodnocen jako neodehraný. V tabulce bude oběma hráčům připsán výsledek 0:X (5, 6 atd, podle toho, na kolik toto konkrétní tkání mělo být hrané) a 0 bodů. V KO pavouku do dalšího kola nepostoupí ani jeden z hráčů.
p) Po rozlosování bude mít každá hrací skupina svou vlastní Messengerovou skupinu, kterou vytvoří po domluvě s pořadatelem turnaje jeden z účastníků skupiny. V každé Messengerové skupině budou všichni hráči skupiny. V případě problému s termíny, které by hráči nedokázali vyřešit sami, přidají do skupiny jednoho z pořadatelů, který bude okamžitě nápomocen řešit případné nejasnosti.
r) Ve druhé fázi turnaje (KO pavouk) se co nejdříve spojte přes Messenger se svým soupeřem a domluvte si zápas. Pokud se vám nebude dařit soupeře na Messengeru najít, kontaktujte co nejdříve pořadatele, kteří vás propojí. Nejprve se ale samozřejmě zkuste spojit sami!!! Váš soupeř bude s velkou pravděpodobností členem facebookové skupiny sipky online.
s) V případě jednodenních turnajů kategorie OPEN vydá rozhodčí turnaje cca 30 minut před vlastním turnaje příspěvěk na facebookové skupině Šipky online, kde kde označí všechny přihlášené hráče. Sledujte komentáře pod tímto příspěvkem, rozhodčí do nich bude zadávat jednotlivé zápasy, ve kterých oba hráče označí. Od zadání zápasu máte 10 minut na rozehrání zápasu. Dodržujte prosím začátky zápasů. Tím, že nezačnete svůj zápas včas, zdržujete všechny ostatní. Čekací doba na zápas je 10 minut. Prodloužit ji lze jedině v případě technických, nebo jiných problémů, které musí hráč ohlásit rozhodčímu turnaje. Po každém zápase vítěz vloží ofocené statistiky do komentářů pod tento příspěvek.
t) Pokud se v jednom dni hraje více turnajů kategorie OPEN, není povoleno přihlásit se na dva turnaje hrané souběžně. Hráč se ovšem může přihlásit na dva turnaje, které by se neměly časově krýt. Jeden OPEN turnaj trvá při plné obsazení 32 hráči cca 4 hodiny. To znamená, že pokud se hráč přihlásí na turnaj od 14:00, další na který se ten den může přihlásit je ten, který začíná v 18:00. Výjimku tvoří případ, kdy hráč v turnaji od 14:00 vypadne hned v první části turnaje, např. v 15:30, potom se může přihlásit i do dalšího turnaje např. od 16:00 (pokud je ještě v turnaji místo).
u) Pokud se v turnajích kategorie OPEN hraje také skupinová fáze (skupiny po 4 hráčích) je rozpis zápasů následující:
1. kolo
1 vs 4
2 vs 3
2. kolo
vítěz 1/4 vs vítěz 2/3
prohraný 1/4 vs prohraný 2/3
3. kolo
zbylé zápasy

O pořadí v tabulce rozhoduje:
1. počet bodů (za výhru hráč získá do tabulky jeden bod)
2. rozdíl +/- legů
3. vzájemný zápas
4. rozhoz na 9 šipek

Po skončení skupinové fáze se hned přechází do KO pavouka

9. Výhry

a) U turnajů OPEN a MAJOR bude startovné rozděleno takto:
70 % na výhry v turnaji
10 % do Charitativního fondu online šipkařů
10 % dostavá organizátor turnaje, jako svou odměnu za odvedenou práci
10 % na účet ČAOŠ (peníze budou použity na odměny hráčů Premier League, na chod organizace (ticketing, správa a aktualizace webu, účetnictví, daně a podobné výdaje)
b) U turnajů MASTERS bude startovné rozděleno takto:
70 % na výhry v turnaji
10 % převedono do Prize Money turnaje MASTERS Finals, který se bude konat ke konci sezóny jako vyvrcholení celoroční série turnajů MASTERS
10 % dostavá organizátor turnaje, jako svou odměnu za odvedenou práci
10 % na účet ČAOŠ (peníze budou použity na odměny hráčů Premier League, na chod organizace (ticketing, správa a aktualizace webu, účetnictví, daně a podobné výdaje)
c) V ligové soutěži družstev bude startovné rozděleno takto:
90 % na výhry v turnaji
10 % na účet ČAOŠ (peníze budou použity na odměny hráčů Premier League, na chod organizace (ticketing, správa a aktualizace webu, účetnictví, daně a podobné výdaje)
d) Výhry na jednotlivých turnajích jsou specifikovány zde.
e) Aktuální výše výher všech hráčů je zveřejněna zde.

10. Žebříčky ČAOŠ

a) existují žebříčky ČAOŠ, MASTERS, Ženský a Juniorský.
b) Pořadí bude určovat počet vyhraných peněz
c) Žebříček ČAOŠ je roční, plovoucí
d) Do Žebříčku ČAOŠ se započítávají všechny MAJOR turnaje kategorie Open včetně Mistrovstí republiky (kromě Premier League).
e) Z turnajů OPEN a MASTERS se do žebříčku ČAOŠ započítávají čtyři nejlepší výsledky z kalendářního měsíce (to znamená, že celkem může hráč/ka nastřádat z OPEN, nebo MASTERS turnajů až 48 výsledků za rok – pro rok 2021 může být maximálně 44 výsledků, protože na měsíce leden a únor se ještě započítávali pouze 2 nejlepší výsledky měsíčně)
f) Žebříček ČAOŠ je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde.
g) Ženský žebříček je roční, plovoucí
h) Do Ženského žebříčku se započítávají všechny MAJOR turnaje kategorie Ženy včetně Mistrovstí republiky (kromě Premier League).
i) Z turnajů OPEN a MASTERS (pouze pokud budou vypsány pro kategorii Žena) se započítávají čtyři nejlepší výsledky z kalendářního měsíce (to znamená, že celkem může hráčka nastřádat z OPEN, nebo MASTERS turnajů až 48 výsledků za rokpro rok 2021 může být maximálně 44 výsledků, protože na měsíce leden a únor se ještě započítávali pouze 2 nejlepší výsledky měsíčně)
j) Ženský žebříček je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde.
k) Juniorský žebříček je roční, plovoucí
l) Do Juniorského žebříčku se započítávají všechny MAJOR turnaje kategorie Junior/Juniorka včetně Mistrovstí republiky (kromě Premier League).
m) Z turnajů OPEN a MASTERS (pouze pokud budou vypsány pro kategorii Junior/Juniorka) se započítávají čtyři nejlepší výsledky z kalendářního měsíce (to znamená, že celkem může hráč/ka nastřádat z OPEN, nebo MASTERS turnajů až 48 výsledků za rok)
n) Juniorský žebříček je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde.
o) Žebříčk MASTERS je roční. Po turnaji ČAOŠ MASTERS Finals, který je finálovým turnajem celé série, je žebříček vynulovám a vzniká opět na začátku nového kalendářního roku.
p) Do žebříčku MASTERS se započítávají 4 nejlepší výsledky z turnajů kategorie MASTERS za kalendářní měsíc.
q) Začátkem listopadu se nejlepších 64 hráčů ze žebříčku ČAOŠ MASTERS kvalifikuje do MAJOR turnaje MASTERS Finals.
r) Žebříček MASTERS je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde.

11. Důležité upozornění

a) Všichni přihlášení hráči souhlasí s výše uvedenými pravidly a potvrzují, že se jimi budou řídit.
b) Pokud bude některý z hráčů prokazatelně přistižen při podvádění, bude vyloučen z turnaje bez náhrady na případné prize-money. Navíc bude potrestán zákazem hraní.