Jak se stát pořadatelem ČAOŠ OPENu

Pokud byste se chtěli podílet na rozvoji online šipek v České republice a na Slovensku, tak nyní máte jedinečnou příležitost. Níže naleznete stručný návod na to, jak se stát součástí České asociace online šipek:


1. Turnaj kategorie OPEN může organizovat každý člen ČAOŠ.
2. Organizátor je zároveň rozhodčím turnaje.
3. Organizátor může zároveň turnaj i hrát, ale jeho účast v turnaji by neměla mít vliv na hladký průběh turnaje.
4. Organizátorovi náleží odměna ve výši 10 % startovného. Ta bude vyplácena od třetího zorganizovaného turnaje. Pokud zvládne organizátor celý turnaj udělat kompletně sám už napodruhé, náleží mu odměna už od druhého turnaje.
5. Turnaje OPEN jsou určeny pro 8-32 hráčů.
6. Povolené druhy her: 501DO a 501DIDO.
7. Startovné: 50-100 Kč
8. Losování je bez nasazení
9. Formát záleží na pořadateli (KO, skupiny + KO, DKO, počet vítězných legů atd.)
10. Turnaje mohou být jednodenní i vícedenní. Záleží na pořadateli

Pokud chcete turnaj kategorie OPEN organizovat, musíte učinit pár kroků:

1. Poslat informace o vašem plánovaném turnaji minimáně týden před turnajem na email: pavel.korda@caos.cz

2. E-mail musí obsahovat tyto 4 informace:
start turnaje (den a hodina)
výše startovného
– určení, zda je turnaj jednodenní, nebo vícedenní
– Přesné určení formátu turnaje (KO, skupiny + KO, DKO, počet vítězných legů atd.)

3. Seznámit se a ovládat systém zadávání výsledků na webu www.caos.cz. Každý nový organizátor dostane školení a při jeho prvním turnaji, případně i při druhém, bude mít k dispozici pomoc.

Důležité informace pro hladký průběh turnaje

1. Je třeba si turnaj včas připravit (zadat hráče do systému, rozlosovat skupiny/pavouka) a zvěřejnit ho. Lze udělat i den a více před turnajem, pokud je známo všech 32 hráčů.
2. Hodinu před turnajem vydá rozhodčí k turnaji příspěvek na facebookové skupině šipky online, kde označí všechny přihlášené hráče. Jména na Messengeru najde u seznamu hráčů turnaje. Viz např. zde.
3. V době začátku turnaje zadá do komentářů jednotlivé zápasy (hráče označí) a pokyn k začátku prvních zápasů. Zkontroluje, zda se všechny zápasy začali hrát. Pokud se nehraje, zjišťuje důvody proč. Pokud některý z hráčů nereaguje do 10 minut od vypsání zápasu, je zápas zkontumován.
4. Ve chvíli, kdy hráč vloží foto se statistikami, rozhodčí zapíše výsledek do Challonge a zároven do komentářů pod příspěvkem napíše další zápas (oba hráče tam označí). Aktivně kontroluje zda se zápasy hrají. Pokud se nehraje, zjišťuje důvody proč. Pokud některý z hráčů nereaguje do 10 minut od vypsání zápasu, je zápas zkontumován.
5. Pokud se rozhodčí v průběhu turnaje dostane do situaci, kterou nedokáže vyřešit, zavolá/napíše Pavlu Kordovi. Samozřejmě, že nejlepší by bylo, kdyby rozhodčí vše vyřešil sám.